Palandöken Ortak Sağlık Güvenlik Birimi– Eski yönetmelik, her 20 personel için 1 ilk yardım personeli görevlendirme zorunluluğu getiriyordu. Eğer işyeri ağır ve tehlikeli işler kapsamındaysa her 10 personel için 1 görevlendirme yapılıyordu. Görevlendirilecek personelin ilgili merkezlerden Temel İlk yardım Eğitimi Sertifikası almış olması zorunluydu. Yeni yönetmelik ise üç kategorideki tehlike sınıfına göre kademeli bir zorunluluk getiriyor.

• Az tehlikeli işyerinde 20 çalışana bir ilk yardımcı,
• Tehlikeli işyerinde 15 çalışana bir ilk yardımcı,ilk-yardim-egitimleri
• Çok tehlikeli işyerinde ise 10 çalışana bir ilk yardımcı görevlendirilmesi gerekiyor.

Genel İlk Yardım Bilgileri

• Hasta / Yaralının ve Olay yerinin Değerlendirilmesi
• Temel Yaşam Desteği
• Kanamalarda İlk yardım
• Yaralanmalarda İlk yardım
• Yanık, donma ve sıcak çarpmasında İlk yardım
• Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlk yardım
• Bilinç bozukluklarında İlk yardım
• Zehirlenmelerde İlk yardım
• Hayvan ısırmalarında İlk yardım
• Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında İlk yardım
• Boğulmalarda İlk yardım
• Hasta / yaralı taşıma teknikleri

Bir kaza anında asıl görevli personel gelmeden önce yapılacak müdahale en kritik müdahaledir. Bu anda doğru yapılacak bir hamle hayatın kurtarılmasını sağlayacağı gibi yanlış yapılacak bir hareket kazaya uğramış kişinin hayatına mâl olabilir. Yapılan müdahale bilinçli yapıldığı takdirde kişinin yaşam olasılığını arttırır veya en azından durumunun kötüleşmesinin önüne geçilir. Mevcut araç gereçlerle acil bir durumda yapılan bu hareketler ilk yardım olarak adlandırılır. Tanımından da anlaşılacağı gibi eğitim alınarak yapılmış ilk yardım hayat kurtarır.