Palandöken Ortak Sağlık Güvenlik Birimi – 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11-12.maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği;

İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.acil-durum-planlamasi

Palandöken Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Uzmanları; İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında işletmelere eğitim, tatbikat ve teknik danışmanlık hizmetleri vermektedirler. İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarına göre öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlamak için;

  1. Olması muhtemel acil durumları değerlendirir
  2. Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler
  3. Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
  4. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar
  5. Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve  tahliye senaryoları yapar,
  6. Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur,
  7. İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme,deprem, sel,sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.

İşyerlerinde tehlike sınıfı gözetmeksizin ortaya çıkabilecek bazı özel durumlar mevcuttur. Doğal afetler ve yangınlar bunlara verilecek en uygun örnekler olur. Her işin de bir risk taşıdığı göz önünde bulundurulunca meydana geldiğinde telaş ve paniğe sebebiyet verecek olayların oluşması mümkündür. Bu gibi durumlarda ne yapacağını bilemez bir şekilde hareket edilmesi durumun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Daha fazla can ve mal kaybı oluşmaması için alınan tüm önlemlere karşın çıkabilecek olumsuz durumlar için acil durum planı yapılması gerekir. Böylece kritik anlarda kimin ne yapması gerektiği açıkça belirtilmiş ve panik halinde oluşacak kafa karışıklığı giderilmiş olur.